recent bouwgerelateerd nieuws

Recent nieuws op gebied van o.a. bouwschade, bouwfouten, utiliteitsbouw, Regelgeving en Normering.

Toiletruimtes in het Bouwbesluit 2003

Het Bouwbesluit 2003 stelt eisen aan de afmetingen en afsluitbaarheid van toiletruimten.

15 meter vluchten binnen de woning

De eisen die het Bouwbesluit 2003 kent voor het vluchten binnen de woning zijn strenger dan voor de invoering van het Bouwbesluit in 1992.

Bouwbesluit beter toepasbaar en te handhaven

Opnieuw is de bouwregelgeving sterk gewijzigd.

Europese richtlijn voor energieprestaties

Vanaf 2006 gaat er veel veranderen op het gebied van regelgeving rondom energiebesparing in gebouwen.

Modelbouwverordening houdt aansluiting Bouwbesluit

Per 1 juli 2005 wijzigt het Bouwbesluit.

Basisregels voor brandveilig ontwerpen

Brandveilig ontwerpen is geen gemakkelijke opgave. In de praktijk voldoen sommige gebouwontwerpen op fundamentele punten niet.

Nauwkeurig rekenen bij EPC loont

Veel normen inclusief de Energieprestatie-normen, honoreren nauwkeurig rekenen.

Wijzigingen in Referentiedetails

Bij de SBR-referentiedetails gaat het inmiddels om circa 900 details.

Gestructureerd controleren van details

De kwaliteit van detailtekeningen wordt beter als deze gestructureerd worden gecontroleerd.

Optoppen: een vorm van verbouwen

Als bij het optoppen gebruik wordt gemaakt van het bestaande trappenhuis, dan gelden hiervoor de eisen voor bestaande bouw.